RK Basisschool Franciscus

Westmede 71 4337 AL Middelburg

 • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus
 • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus
 • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus
 • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus
 • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u interesse heeft in onze school en onze schoolpagina/schoolgids heeft geopend!

Wij zijn een school in Middelburg en wij leggen u graag uit waar wij als school voor staan en hoe onze school werkt. Het kiezen van een school voor je kind(eren) is belangrijk en niet altijd gemakkelijk. In Middelburg is er een ruime keuze aan scholen. Waarom zou u voor de Franciscusschool kiezen?

 • Een warm en veilig pedagogisch klimaat.
 • Een relatief kleine school (ongeveer 250 leerlingen) dus persoonlijk, toegankelijk (en gezellig!).
 • Open katholieke school waar kinderen ook leren respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsovertuigingen.
 • Veel aandacht voor basisvaardigheden
 • Goede, bovengemiddelde leerresultaten.
 • Aandacht voor aanbod op het eigen niveau van kinderen
 • Verrijking en plusgroep voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
 • Ateliers waarin we de creativiteit van kinderen stimuleren met activiteiten passend bij de leerlijnen van beeldende vorming, muziek, dans/drama en techniek. 
 • Stimuleren van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen.
 • Coöperatieve werkvormen die samenwerking stimuleren.
 • Duidelijke regels, afspraken en structuur die een veilige leeromgeving creëren. 
 • Integraal kindcentrum in ontwikkeling met goede samenwerking met kinderopvang peutergroep +BSO
 • Lerende organisatie

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Structuur
 • Afstemming op niveau
 • Coöperatief Leren
 • Basisvaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Komend schooljaar is er weer een stijging betreffende het aantal leerlingen. De nieuwbouw in de aangrenzende wijk Mortiere zorgt voor meer aanwas. Ook het gegeven dat we nog een "kleinschalige"school zijn, zorgt voor nieuwkomers.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven