Basisschool Regenboogschool

Sir Winston Churchillln 8 4333 BC Middelburg

  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Wij zijn een basisschool in de wijk Klarenbeek in Middelburg en hebben de Bijbel als basis voor ons onderwijs. Dit betekent dat binnen onze Bijbelgetrouwe identiteit de toerusting van kinderen een grote plaats heeft. Elke dag komen zo’n 200 kinderen vanuit Middelburg en omgeving naar onze school. De Regenboog biedt kwalitatief eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. We willen een educatieve partner zijn voor ouders, met een positieve uitstraling naar de omgeving. Bent u op zoek naar een (nieuwe) school voor uw kind(eren)? Dan bent u van harte welkom. Maak gerust een afspraak voor een gesprek en rondleiding door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Bijbel als basis
  • plezier en talent
  • toerusten en vormen
  • thematisch werken en onderzoek
  • liefde en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Regenboog werkt samen met christelijke kinderopvang De Maneblussertjes. Zij verzorgen buitenschoolse opvang (BSO) in onze school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Pedagogisch medewerkers vangen de kinderen na schooltijd om 15.00 uur op en worden door hun ouders/verzorgers uiterlijk om 18.00 uur weer opgehaald. Voor schooltijd (VSO) zijn de kinderen welkom vanaf 7.30 uur. De kinderen worden om 8.35 uur door de pedagogisch medewerkers naar hun klas gebracht.

De belangrijkste pijlers van de Maneblussertjes zijn: Identiteit, Natuur, Ontdekken en Huiselijkheid. Daarmee sluiten zij heel goed aan op de Regenboog. We vinden het belangrijk dat de kinderen een gezellige en veilige plek ervaren waarin ze helemaal zichzelf mogen en kunnen zijn. Een plek waar we oog hebben voor elkaar en waar we liefdevol met elkaar en Gods schepping omgaan.

De Maneblussertjes faciliteert ook de peutergroep in de school. Op dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend is deze groep geopend voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Met thema’s en de ontwikkelingsactiviteiten vanuit de methodiek Inzichtelijk en Kleuteruniversiteit, zullen de kinderen spelenderwijs voorbereid worden op de basisschool. We streven naar een doorgaande lijn vanuit de peutergroep naar de basisschool. Dit doen we door onze methodieken op elkaar aan te laten sluiten, pedagogisch medewerkers en leerkrachten korte lijnen met elkaar te laten hebben en momenten te creëren van samenwerken en samen spelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven