TEC Walcheren

Nederstraat 37 4332 AX Middelburg

  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijke relatie
  • taalonderwijs in alle vakken
  • veilige en rijke leeromgeving
  • maatwerk
  • goede relatie met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van het Tec komen van over de hele wereld, bijvoorbeeld uit  Bonaire, Brazilië, Turkije, Oekraine, Syrië, Eritrea, Frankrijk, Italië, Filipijnen en Pakistan. Ongeveer een derde van onze leerlingen woont op het AZC, andere leerlingen wonen in Middelburg of omgeving. Veel van onze leerlingen hebben een vluchtelingenachtergrond, maar ook kinderen van expats of arbeidsmigranten bezoeken onze school.

Gemiddeld zijn de leerlingen een jaar (40 onderwijsweken) bij ons voordat ze kunnen doorstromen naar regulier Nederlandstalig onderwijs. We merken dat leerlingen die in het land van herkomst al naar school zijn geweest en die leerden lezen en schrijven in het Latijnse schrift vaak iets sneller uitstromen. Dit gaat altijd in overleg met ouders en met de ontvangende school. We hebben echter ook kinderen die om verschillende redenen geen of lange tijd geen onderwijs hebben kunnen volgen in hun eigen land.

De diversiteit in leerlingenpopulatie vraagt van ons dat we goed kijken naar de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling. De verschillen kunnen groot zijn, maar door het maken van groepsdoorbrekende niveaugroepen kunnen we het onderwijs goed afstemmen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan, het anti pestprotocol en de werkwijze rondom de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zijn bij ons op te vragen.

Terug naar boven