TEC Walcheren

Nederstraat 37 4332 AX Middelburg

Schoolfoto van TEC Walcheren

Het team

Toelichting van de school

Alle leerkrachten hebben de Nt2 opleiding gevolgd.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is, zal er vervanging worden geregeld. We proberen zoveel als mogelijk dit intern, d.w.z. met bekende leerkrachten of onderwijsassistenten dit in te vullen.

Wanneer er echt geen vervanging aanwezig is, zullen de kinderen in de andere groepen in de school worden opgevangen.

Alleen in uiterste nood zullen we de ouders verzoeken hun kind(eren) thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven