Palmenhof

Noordweg 442 4333 KL Middelburg

  • Schoolfoto van Palmenhof
  • Schoolfoto van Palmenhof

In het kort

Toelichting van de school

Op de Palmenhof willen we goed onderwijs geven. Dat betekent dat we ernaar streven het beste uit uw kind te halen. We bieden volop mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Naast de cognitieve vakken bieden we uw kind cultuur- en sportactiviteiten.Op onze basisschool vinden wij en de kinderen inspiratie in onze christelijke identiteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Het beste uit kinderen halen
  • Christelijke identiteit
  • Optimaal ontwikkelen
  • We bieden leerlingen kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen van de Palmenhof eten tussen de middag op school. Tijdens de pauze van de leerkrachten is buiten toezicht van een daarvoor aangestelde onderwijsassistent.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven