Archipelschool het Talent

Generaal Hakewill Smithlaan 15 4333 BW Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool het Talent

Contactgegevens

Archipelschool het Talent

Generaal Hakewill Smithlaan 15
4333 BW Middelburg

Telefoon:
0118-650408
Schoolwebsite:
www.hettalent.info
E-mailadres:
talent@archipelscholen.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website schoolbestuur:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio

Terug naar boven