Archipelschool Het Element

Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg

  • Het Element, waar passie en talent samenkomen
  • Buitenspelen, hoe lekker is dat
  • Zo beginnen we
  • Opperste concentratie

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het Element werkt met het administratieprogramma Parnassys. Onderdeel hiervan zijn standaard vragenlijsten van ZIEN.  Afname gebeurt digitaal. 

De vragenlijst is afgenomen in oktober 2018. Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 zijn bevraagd. 

De resultaten worden door de directeur besproken in de groepen.

De kinderen zijn in algemeenheid tevreden. De lijst wordt besproken in het team en er wordt gekeken op welke wijze we actie ondernemen op de items die onder de 3 scoren.


Tevredenheid
8,7

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het Element bevraagt ouders regelmatig. 'Doen we de goede dingen'? en 'Doen we de dingen goed'? Wat kan er beter? 

In het voorjaar 2021 is de vragenlijst 'Oudertevredenheid 'uitgezet. In mei 2021 vinden gesprekken plaats met ouders om input te krijgen voor het nieuwe schoolplan. 

Wij krijgen als school van ouders het rapportcijfer: 8,7

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven