Archipelschool Het Element

Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg

  • Het Element, waar passie en talent samenkomen
  • Buitenspelen, hoe lekker is dat
  • Zo beginnen we
  • Opperste concentratie

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is afgenomen in schooljaar 21/22. Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 zijn bevraagd. 

Score: 8,2

De resultaten worden door de directeur besproken in de groepen. De lijst wordt besproken in het team en in de MR.  Er wordt gekeken op welke wijze er actie ondernomen kan worden op de door de leerlingen aangegeven punten. 


Tevredenheid
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het Element bevraagt ouders regelmatig. 'Doen we de goede dingen'? en 'Doen we de dingen goed'? Wat kan er beter? 

In het voorjaar 2022 is de vragenlijst 'Oudertevredenheid 'uitgezet. In mei 2021 vinden gesprekken plaats met ouders om input te krijgen voor het nieuwe schoolplan. 

Wij krijgen als school van ouders het rapportcijfer: 8,8

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven