Archipelschool Het Element

Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg

  • Het Element, waar passie en talent samenkomen
  • Allerlei spellen kan je doen op het plein
  • Onze school is omgeven door bomen en struiken

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is afgenomen in schooljaar 22/ 23. Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 zijn bevraagd. 

Score: 8,3 (schooljaar 21/ 22:  8,2) 

De resultaten worden door de directeur besproken in de groepen. De lijst wordt besproken in het team en in de MR.  Er wordt gekeken op welke wijze er actie ondernomen kan worden op de door de leerlingen aangegeven punten. 


Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het Element bevraagt ouders regelmatig. 'Doen we de goede dingen'? en 'Doen we de dingen goed'? Wat kan er beter? 

In het voorjaar 2022 is de vragenlijst 'Oudertevredenheid 'uitgezet. Verbeterpunten zijn ingezet en besproken met de oudergeleding van de MR.

Wij krijgen als school van ouders het rapportcijfer: 8,8

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven