Archipelschool Het Element

Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg

  • Het Element, waar passie en talent samenkomen
  • Allerlei spellen kan je doen op het plein
  • Onze school is omgeven door bomen en struiken

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders. In deze gids staat praktische informatie, zoals schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang.

Een goede communicatie met u als ouder vinden wij belangrijk. Wij willen u bij de school betrekken. We zijn een openbare school en gaan er vanuit dat kinderen in een hedendaagse multiculturele samenleving, samen leren en samen leven. Het Element biedt elk kind een veilige en uitdagende leeromgeving. We leren kinderen normen en waarden.
Kernwaarden zijn:
Kindgericht
Toekomstgericht
Resultaatgericht
Maatschappijgericht
Samenwerkingsgericht

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft; vertel ze ons.

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze school. In een persoonlijk gesprek lichten wij onze ideeën over goed onderwijs graag toe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht
  • Maatschappijgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 23/24 heeft Het Element 123 leerlingen.

Het Element viel in 20/21 onder één brinnummer met De Lonneboot in Nieuw en Sint Joosland, de leerlingenaantallen kloppen daardoor niet.

Het Element staat in de wijk Dauwendaele in Middelburg.

De school werkt met Unit onderwijs: leerlingen maken deel uit van een unit, waar meerdere leerkrachten en onderwijsassistenten verantwoordelijk zijn voor de leerlingen en hun ontwikkeling.
Kinderen zitten als jaargroep bij elkaar. Binnen de Unit kan er op verschillende niveaus gewerkt worden. Dit is afhankelijk van hun talenten en ontwikkeling van elke leerling individueel. We streven ernaar om het beste uit elk kind te halen. Gezien het uitstroomprofiel van de laatste jaren, verloopt dit succesvol. 

Unit A onderbouw: groep 1, 2 en peutergroep
Unit B middenbouw: groep 3, 4 en 5
Unit C bovenbouw: groep 6, 7 en 8

De peuters en de groepen 1 en 2 hebben de ingang aan de Swerfruststraat. Ze spelen op hun een eigen kleutervriendelijk plein. In dit deel van de school is ook het speellokaal en extra lokalen die gebruikt kunnen worden om in kleinere groepen te werken.

De school beschikt over een peutergroep: peutergroep Het Element. Hier zijn kinderen vanaf 2 jaar van harte welkom. Er is een doorgaande lijn vanuit de peutergroep naar groep 1/2.

De groepen 3 t/m 8 hebben hun ingang aan de Hooge Meestraat. In dit deel van het gebouw bevindt zich ook de centrale hal en de kantoren van directeur, intern begeleider en zorgcoördinator.

Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van de nabijgelegen gymzaal. De kleuters gymen in het speellokaal binnen de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De peutergroep van Kinder Opvang Walcheren (KOW) is in Het Element gehuisvest. KOW biedt voorschoolse opvang en naschoolse opvang aan. Kinderen worden van Het Element opgehaald om naar de BSO naast Het Element te gaan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Element heeft de sociale- en fysieke veiligheid uitvoerig beschreven in het document "Beleidsplan Sociale- en fysieke veiligheid. 

Terug naar boven