Sterrenschool EigenWijs

Bouwsteeg 1 6587 AW Middelaar

  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op EigenWijs vinden het fijn in de groep en in de klas. Ze voelen zich sociaal veilig.  
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Sterrenschool EigenWijs scoort op het oudertevredenheidsonderzoek gemiddeld een 8,4. Het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) wordt als hoogste gewaardeerd.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven