Basisschool de Den

Burgemeester Beckersweg 45 6261 NX Mheer

  • Jaarlijks organiseert onze oudervereniging met hulp van andere ouders een herfstwandeling in één van onze dorpen.
  • Ons schoolreisje vindt plaats aan de start van elk schooljaar. Op die manier werken we aan groepsvorming gedurende de eerste weken.
  • Tijdens de techniekmiddagen kunnen ouders ook komen helpen in de klassen.
  • Sinterklaas
  • Elke groep heeft 2 gymlessen per week. 1 materialen circuitles en 1 spelles.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingenraad

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen mee kunnen denken en beslissen in de keuzes die we als school maken.
Het doel van de leerlingenraad is dan ook om leerlingen meer te betrekken bij de schoolse activiteiten, zodat ze met nog meer plezier naar school komen.
Wij willen graag dat leerlingen:  

?
1. Een deel van de basis vormen om tot beleid te komen. 

2.Een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, weten dat ze meetellen.  ?

3. Spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen.  ?

4. Meer betrokken zullen raken bij school.  ?

5. Een beter inzicht krijgen in de organisatie van de school.  ?

6. Ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 zal de school deelnemen aan een tevredenheidsonderzoek. Leerlingen, team en ouders zullen deze enquête in te vullen.

De gegevens worden gebruikt om kritisch naar onze school en ons onderwijs te kijken. Indien nodig zullen aanpassingen worden uitgevoerd om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven