Openbare daltonbasisschool Meester Aafjes

J H L van Herwaardenstr 2 4194 RR Meteren

  • Samenwerken vinden wij niet raar. Leren doen wij van en met elkaar.
  • Aan de achterzijde van de school is een wei met kersenbomen en schapen.
  • Samenwerken is een van de daltonprincipes. Al vanaf de kleutergroepen leren we samenwerken en communiceren.
  • Bewegen en onderwijs! Op ons mooie en uitdagende schoolplein is het voor iedereen leuk spelen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Regelmatig bevragen wij de leerlingen naar hun welbevinden met behulp van een vragenlijst.

Daarnaast zorgen wij gezamenlijk met de leerlingen dagelijks ervoor dat de sfeer en het werkklimaat op school zo optimaal mogelijk is.

Onze leerlingenraad zorgt dat aandachtspunten vanuit de leerlingen besproken worden en op de agenda van directie /team geplaatst worden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De betrokkenheid van de ouders is voor de school een groot goed. Wij informeren ouders d.m.v. informatieavond, kennismakings-/ voortgangs- en rapportgesprek, verder via onze website, info-actueel. Dit jaar hebben wij voor het eerst gebruik gemaakt van de vragenlijst van het onderzoekbureau DUO. Deze vragen worden geanalyseerd en op basis daarvan werken wij aan verbeterpunten.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven