Openbare daltonbasisschool Meester Aafjes

J H L van Herwaardenstr 2 4194 RR Meteren

  • Samenwerken vinden wij niet raar. Leren doen wij van en met elkaar.
  • Aan de achterzijde van de school is een wei met kersenbomen en schapen.
  • Samenwerken is een van de daltonprincipes. Al vanaf de kleutergroepen leren we samenwerken en communiceren.
  • Bewegen en onderwijs! Op ons mooie en uitdagende schoolplein is het voor iedereen leuk spelen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, ouders, schoolgebouw en omgeving vormen de school. Onze school is daarom uniek. De dynamiek en de sfeer laten wij u zien en beleven als u de school bezoekt. We vertellen dan ook over ons onderwijs en wat het de leerlingen en ons oplevert.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Reflecteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meester Aafjes is een redelijk grote basisschool. Het aantal van ruim 300 klopt echter niet. Omdat wij een BRIN nummer delen, zijn ook de kinderen van De Plantage en de Taalklas hierin meegenomen.

Toch blijven wij, met zo'n 215 leerlingen, redelijk groot. Door de indeling van het gebouw en onze werkwijze voelt dit voor onze leerlingen niet zo. Zo hebben de groepen van iedere bouw een eigen ingang. Naast het werken in de groep zijn er ook mogelijkheden om in de grote hallen te werken. Dit kan zelfstandig werken zijn of een samenwerkingsopdracht. Voor het bewegingsonderwijs maken de kleuters gebruik van het speellokaal en groep 3 tot en met 8 gaat naar de gymzaal bij het dorpshuis.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De positie van de leerling, maar ook die van de leerkracht en andere medewerkers staan centraal met betrekking tot ons schoolklimaat en de veiligheid binnen onze organisatie. Ons daltononderwijs speelt een centrale rol in ons totale doen en laten.

In onze protocollen staat beschreven op welke wijze wij handelen. Zij dienen dan ook als naslagwerk en /of om te beschrijven op welke wijze wij onze organisatie aanpassen om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.

Terug naar boven