Kindcentrum Het Kompas

Zuiderlaan 197 C 7944 EE Meppel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Onze school kreeg in 2018-2019 van de leerlingen het rapportcijfer 8,2.
In 2019 -2020 beoordeelden onze leerlingen onze school met het rapportcijfer 8,9

In de bijlage treft u het verslag van dit onderzoek aan.
In het team is deze enquête besproken en zijn actiepunten afgesproken.

Naast het afnemen van een tevredenheidsenquête onder de leerlingen, is er minimaal twee keer per jaar een leerlingpanel waarin we met leerlingen van onze school bespreken wat voor hen belangrijk is. Meer informatie hierover is te vinden op onze website (www.cbshetkompas.nl )

Voor het schooljaar 2019-2020 heeft dat geresulteerd in de aanleg van een TinyForest op ons schoolplein. Het leerlingpanel heeft hier zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase een belangrijke rol in gespeeld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school


Omdat het deelnamepercentage 67% was geeft dit ons een goed beeld hoe onze ouders ons waarderen.
Onze ouders geven ons een 8,4
We waarderen deze score zeer.
Uit de enquête van 2019-2020 gaan we een aantal aandachtspunten voor ons team en in de MR bespreken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven