Kindcentrum Het Kompas

Zuiderlaan 197 C 7944 EE Meppel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Kompas is van ons allemaal !
Uw kind gaat met plezier naar school, dat is ons uitgangspunt.
Een goede sfeer, prettige omgangsvormen, maar ook: uitdagend onderwijs en fijn contact tussen leerkrachten en ouders.
In ons nieuwe gebouw hebben we volop mogelijkheden het beste in uw kind naar boven te halen, op alle vlakken.
Welkom in onze school!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Kindcentrum Het Kompas.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Educatief partnerschap
  • Passend Onderwijs Dyslexieklas
  • Kanjerschool
  • Gezonde school
  • VVTO school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We constateren dat het aantal leerlingen zich stabiliseert en nu (licht) zal dalen.
We merken dat bijvoorbeeld aan het aantal aanmeldingen van 4 jarigen. 
Het afgelopen jaar vertrokken ongeveer 100 leerlingen van groep 8 terwijl er in groep 1 ongeveer 50 leerlingen instroomden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
504
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school draagt zorg voor een professionele opvang van de kinderen tij­dens de tussenschoolse opvang. 
De leerlingen eten hun meegebrachte lunch op in het lokaal onder toezicht van de leerkracht van 12.15-12.30 uur.
Er zijn geen kosten verbonden aan de lunch.
Na het eetmoment spelen de leerlingen (onder toezicht) een half uur buiten (12.30-13.00 uur).

We waarderen het wanneer ouders rekening houden met een gezonde lunch. 
De school draagt 'het gezonde scholen-principe' een warm hart toe.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen zijn op de website van de school geplaatst nadat het team en de medezeggenschapsraad dit besproken hebben en hiermee hebben ingestemd.

Terug naar boven