School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever

Jacob Marisstraat 1 7944 EM Meppel

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever

In het kort

Toelichting van de school

De Reestoeverschool is dé speciale school voor basisonderwijs (SBO) voor Meppel en omgeving. Leerlingen op onze school hebben een specifieke hulpvraag met betrekking tot gedrag en/of leren. Voor deze kinderen biedt het reguliere basisschool geen uitkomst meer. De Reestoeverschool heeft wel mogelijkheden om meer speciale zorg te bieden. Zo zijn de groepen op onze school kleiner dan in het reguliere basisonderwijs en zijn de groepsleerkrachten extra geschoold. Belangrijk is ook dat een team specialisten professionele ondersteuning biedt. Centraal in onze schoolvisie staan de begrippen effectief en affectief onderwijs. Effectief in de zin dat de leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk leren op de Reestoeverschool. Affectief is echter de basis. Er moet op school een positieve sfeer zijn, waar kinderen zich veilig en goed voelen en waar ze leren omgaan met elkaar en met het schoolteam.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Creativiteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Bekwaamheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?