K.B.S. De Plataan

Vledderstraat 3 E 7941 LC Meppel

  • kinderen moeten ook opdrachten samen doen
  • Schoolfoto van K.B.S. De Plataan
  • Schoolfoto van K.B.S. De Plataan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, vraagt de school een vervanger bij Slim Personeelsbemiddeling. Zij beheren voor onze stichting Catent een invalpool van invallers die vast in dienst zijn van Catent en de invallers die incidenteel op scholen van onze stichting invallen.

Slim Personeelsbemiddeling zoekt de vervanger en bericht de school of er iemand gevonden is.

Momenteel komt het enkele keren per jaar voor dat er geen invaller beschikbaar is, groepen worden dan verdeeld of samengevoegd. Als dat echt niet mogelijk is, zijn we helaas genoodzaakt een groep naar huis te sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We maken onderscheid tussen leerlingen met problemen op het gebied van leren en/of gedrag en stoornissen. Dit zijn 2 punten op een continuüm. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen kunnen wij -binnen een bepaalde marge- op onze school bieden wat zij nodig hebben. Kinderen met een stoornis op één of meerdere gebieden vallen buiten onze mogelijkheden.

Onze school biedt basiszorg. Wij bieden onderwijs op drie basisniveaus (middengroep, een die extra moet oefenen en een groep die meer aan kan). Daarnaast zijn er individuele leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, omdat òf het leren heel moeilijk gaat òf omdat zij veel meer aan kunnen. Ook voor deze beide categorieën hebben we aanbod.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven