Kindcentrum Anne Frank

K.P.-laan 20 7943 CV Meppel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Anne Frank
  • Schoolfoto van Kindcentrum Anne Frank
  • Schoolfoto van Kindcentrum Anne Frank
  • Schoolfoto van Kindcentrum Anne Frank
  • Schoolfoto van Kindcentrum Anne Frank

In het kort

Toelichting van de school

In de wijk Oosterboer van de gemeente Meppel staat het Kindcentrum Anne Frank. Kinderen van 0- 13 jaar zijn bij ons welkom.  In ons kindcentrum bieden we opvang van 's morgens 7.00 uur tot en met 's avonds 18.15 uur. We bieden voor- , en naschoolse opvang en peuterarrangementen. We zijn een open Christelijke school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Bij ons staat het kind centraal. Dit houdt in , dat we kijken naar de talenten en mogelijkheden van alle kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Wij brengen plezier en prestatie samen in ons kindcentrum.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Omgaan met verschillen
  • Kindcentrum van 0-13 jaar
  • Gezonde school
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Anne Frankschool is onderdeel van het Kindcentrum Anne Frank in de wijk Oosterboer te Meppel. Het kindcentrum bestaat uit de Kinderopvang en de basisschool. In de wijk Oosterboer vestigen zich weer jonge gezinnen . Veel van deze gezinnen maken een keuze voor het Kindcentrum Anne Frank. Hierdoor groeit het aantal kinderen voor de kinderopvang en voor de basisschool. De basisschool telt in oktober 2021: 198 leerlingen .In de nabije toekomst verwachten we een stabilisering van het aantal leerlingen rondom 200.. Daarnaast Is er een peutergroep op vier ochtenden met een aantal van ongeveer 20 kinderen. Het kindcentrum is 52 weken geopend van 's morgens 7.00 uur tot 18.15 uur.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven