KC De IJsvogel

Engelgaarde 33 7943 LD Meppel

  • Schoolfoto van KC De IJsvogel
  • Openheid vinden we belangrijk: een open sfeer, open gebouw, open naar elkaar en een open mind
  • Schoolfoto van KC De IJsvogel
  • Spelend en ontdekkend leren
  • Lekker veel naar buiten op ons groene schoolplein

In het kort

Toelichting van de school

De kinderen, het team, de ouders en de wijk: samen vormen ze onze school. Hoe onze dynamiek, werkwijze en sfeer is, vertellen we je graag op deze site. Bij de cijfers van bijvoorbeeld DUO en die van de inspectie vertellen we ons verhaal. Op deze manier krijg je een betrouwbaar beeld van de school en van wat we doen aan goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen en Bevlogen
  • Verwondering en Enthousiasme
  • Veiligheid en Plezier
  • Kwaliteit en Eigentijds
  • Persoonlijke Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met de keuze voor dit 5-gelijke-dagen model zitten we wat 'ruimer in ons jasje' qua schooluren. Dit geeft ons de ruimte om, zeker met de jongste kinderen, genoeg tijd te nemen voor het eten en drinken. Ook kunnen álle kinderen op deze manier minimaal een half uur buiten spelen tussen de middag, onder begeleiding van ons eigen team.
De ouders van de leerlingen uit groep 1 kunnen ervoor kiezen om hun kind op vrijdagochtend om 11:45 uur van school te halen. Dit kan aan het begin van het schooljaar (of wanneer je kind bij ons start) worden aangegeven. Ouders kunnen in de kerstvakantie bepalen of ze dit willen continueren voor hun kind tot aan de zomervakantie.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven