KC De IJsvogel

Engelgaarde 33 7943 LD Meppel

Schoolfoto van KC De IJsvogel

In het kort

Toelichting van de school

De kinderen, het team, de ouders en de wijk: samen vormen ze onze school. Hoe onze dynamiek, werkwijze en sfeer is, vertellen we je graag op deze site. Bij de cijfers van bijvoorbeeld DUO en die van de inspectie vertellen we ons verhaal. Op deze manier krijg je een betrouwbaar beeld van de school en van wat we doen aan goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen en Bevlogen
  • Verwondering en Enthousiasme
  • Veiligheid en Plezier
  • Kwaliteit en Eigentijds
  • Persoonlijke Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit schooljaar gebruiken we om in beeld te brengen wat de behoefte is onder de ouders, het team en de kinderen over onze schooltijden. Welke opties zijn er? Bijvoorbeeld: een continurooster, het vijf-gelijke-dagen-model enz.
Aan de hand hiervan bepalen we wat de schooltijden van de IJsvogel worden. Deze zullen dan uiterlijk volgend schooljaar ingaan, 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven