OBS Sprinkels

Zuiderlaan 197 B 7944 EE Meppel

  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels

In het kort

Toelichting van de school

Samen op weg naar zelfstandigheid!
Zorg en aandacht voor kinderen staat centraal. Onze openbare school is een samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Wij schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Godsdienst en maatschappij krijgen alle aandacht: objectiverend, niet richtinggevend. De Vreedzame School is onderlegger van ons pedagogisch klimaat.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Vreedzame School
  • Kindgericht
  • Verbinden met de omgeving
  • Gepersonaliseerd & Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

obsSprinkels kent een stabiele onderwijspopulatie. Naast leerlingen uit de Koedijkslanden en de Berggierslanden, verwelkomen we inmiddels ook leerlingen uit het centrum van Meppel, evenals uit de nieuwe wijk Nieuwveense landen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
488
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van een continuerooster. Hierbij ontstaat zoveel mogelijk continuïteit in het leerproces van de kinderen, zonder veel 'wisselende gezichten' voor de groep.

In samenspraak met de ouders is gekozen voor een vrije woensdagmiddag. Een break in de week voor kinderen, hetgeen gelegenheid biedt voor speelafspraakjes of sport.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven