Basisschool Den Doelhof

Kerkstraat 7 5768 BH Meijel

 • Schoolfoto van Basisschool Den Doelhof
 • Schoolfoto van Basisschool Den Doelhof
 • Schoolfoto van Basisschool Den Doelhof
 • Schoolfoto van Basisschool Den Doelhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool Den Doelhof, Meijel

In dit Schoolvenster vindt u allerlei gegevens over basisschool Den Doelhof. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten.

Den Doelhof is een school 

 • waar kinderen lekker in hun vel zitten
 • waar leren inspirerend en uitdagend is
 • waar iedereen zijn kwaliteiten/talenten mag laten zien
 • waar kinderen bewust zijn van hun leerproces en hun ontwikkeling
 • waar we ons verbonden voelen met elkaar
 • waar kinderen recht hebben op eigen risico
 • waar de leeromgeving de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) stimuleert
 • waar kinderen leren verantwoordelijkheid te voelen voor hun eigen gedrag en leerresultaten
 • waar we in alle openheid communiceren met ouders als gelijkwaardige gesprekspartner

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • welbevinden en betrokkenheid
 • verantwoordelijkheid
 • procesgericht onderwijs
 • uitdagende leeromgeving
 • verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Teldatum:

Het leerlingenaantal dat getoond wordt, is het aantal op de teldatum van 1 oktober. Door instroom van vooral 4-jarigen loopt dit aantal gedurende het schooljaar op. Op het einde van het schooljaar 2021-2022 zaten er 532 leerlingen op Den Doelhof (inclusief 20 kinderen uit Oekraïne).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
501
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Instromen vierjarigen 
Op de eerste dag na de vierde verjaardag mag uw kind voor het eerst naar de basisschool. Voorafgaand aan de start op school, mag uw kind een ochtend of een hele dag komen wennen. Sommige ouders vinden het namelijk prettig om hun kind ook de lunch te laten ervaren. Ongeveer een maand voor de start ontvangt u van ons een uitnodiging voor dit wenmoment, daarbij ook een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek en de eerste informatie m.b.t. de school.    
Instromen vierjarigen op de eerste schooldag na de zomervakantie
Vierjarigen die op het einde van het schooljaar niet meer instromen én de kinderen die tot en met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, starten allemaal op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.    

Heterogene units
Schooljaar 2022-2023 zijn er twee units 1-2. Kinderen van verschillende leeftijden (4-6 jaar) zitten bij elkaar (heterogene units). Daar kiezen we bewust voor. De units hebben ieder een eigen naam: Huisje-Boompje-Beestje en Buurman-Buurman-Buurvrouw (afgekort: HBB en BBB). Beide units hebben drie stamgroepen. Uw kind speelt niet alleen met kinderen uit de stamgroep, maar ook met de rest van de kinderen uit de unit. Ook krijgt uw kind te maken met alle leerkrachten die in de unit werken. De leerkracht(en) van de stamgroep is/zijn voor de ouders de aanspreekpunt(en).  

Kinderen die vóór 1 januari vier jaar worden, gaan in principe in het volgende schooljaar naar groep 2. Kinderen die na 31 december vier jaar worden, blijven in principe in het volgende schooljaar in groep 1. Dit is uiteraard afhankelijk van de individuele ontwikkeling van ieder kind. De beslissing hierover ligt in alle gevallen bij de school. 

Overdracht binnen Kindcentrum Meijel
Wanneer uw kind het kinderdagverblijf of de peutergroep binnen het Kindcentrum Meijel heeft bezocht, vindt er voorafgaand aan de plaatsing een warme overdracht plaats tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. U bent als ouder altijd op de hoogte van de informatie die wordt uitgewisseld.

Lunch
Na invoering van het 5 gelijke dagen model lunchen alle kinderen op school. Voor of na de lunch gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van leerkrachten. De middagpauze zal in totaal ruim een half uur duren. Wanneer de kinderen op school lunchen, nemen ze hun eigen lunchpakket mee naar school. We begrijpen dat iets lekkers aantrekkelijk is om mee te geven, maar we vragen u om zelf in te schatten wat passend en gezond is. Als school stimuleren wij dat kinderen een gezonde lunch nuttigen!
Ook de duurzaamheid van het milieu heeft onze voortdurende aandacht. Wij vragen u om uw kind drinken mee te geven in een beker met draaidop, een bidon of in een flesje dat hergebruikt kan worden. Er zijn koelkasten op school aanwezig, speciaal voor de drinkbekers van de kinderen. Wat kinderen niet op kunnen van hun maaltijd gaat weer mee terug naar huis. Zo ziet u wat uw kind gegeten heeft. 

Het is mogelijk om een broodmaaltijd of warme maaltijd bij SKM te nuttigen. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met SKM.

Ben Bizzie Meijel 
Op woensdag en donderdag ondersteunen medewerkers van Ben Bizzie de gymlessen van de groepen 1-2, 3, 4 en 5. Bovendien zorgen zij voor extra ondersteuning bij sportdagen en incidentele sportactiviteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven