Basissch Klimop

Clarastraat 1 5366 AK Megen

Schoolfoto van Basissch Klimop

In het kort

Toelichting van de school

Bs. Klim Op is een dorpsschool en wordt voornamelijk bezocht door kinderen uit Megen. Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen; op de begane grond liggen de lokalen voor de jongste leerlingen, op de eerste verdieping zijn de lokalen voor de oudere leerlingen. Voor de school ligt de speelplaats met speeltoestellen.

Uitgangspunten

We zijn een katholieke basisschool met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het onderwijs is overwegend klassikaal, maar daar waar nodig krijgen kinderen om wat voor redenen dan ook een aangepast programma.Wat vinden wij belangrijk?

 • We zijn een “leerschool”
 • Veiligheid en geborgenheid
 • Ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • Bevorderen van zelfstandigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid
 • Aanleren van goede omgangsvormen

Ouders en school

Ouders zijn voor de school erg belangrijk immers de eerste informatie over de kinderen krijgen wij van hen. Wij vinden het prettig, wanneer ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs en activiteiten op onze school.De activiteiten omvatten:

 • lid zijn van de ouderraad
 • lid zijn van de medezeggenschapsraad
 • meehelpen bij lezen en handvaardigheid
 • meehelpen bij gezelschapsspelletjes
 • deelnemen aan verschillende werkgroepen

Ouders worden elke twee weken op de hoogte gehouden van het wel en wee op school d.m.v. het Klim Op-Nieuws

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkeling
 • Resultaat
 • Verantwoordelijkheid
 • Verbondenheid en vertrouwen
 • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven