Sint Martinusschool

Sportlaan 2 7078 AV Megchelen

  • Schoolfoto van Sint Martinusschool
  • Schoolfoto van Sint Martinusschool
  • Schoolfoto van Sint Martinusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school


In 2022 is bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling van 2017 zijn toegevoegd. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven