Sint Martinusschool

Sportlaan 2 7078 AV Megchelen

  • Schoolfoto van Sint Martinusschool
  • Schoolfoto van Sint Martinusschool
  • Schoolfoto van Sint Martinusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool Sint Martinus in Megchelen. U vindt hier de meest belangrijke en actuele informatie over de school en het onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren van en met elkaar
  • Uitdagende leerstof
  • Zelfstandigheid
  • Veilig klimaat
  • Buitenklaslokaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 telt de school op 1 oktober 73 leerlingen verdeeld over een groep 1-2-3, een groep 4-5-6 en een groep 7-8.
Weergave

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven