IKC Groenewei

Swifter 27 9613 DJ Meerstad

Schoolfoto van IKC Groenewei

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Groenewei

Ons IKC biedt opvang en onderwijs en ons team is als volgt samengesteld.

De schoolleiding bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur/kwaliteits-coördinator . De directeur is, samen met de adjunct-directeur, verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor huisvesting, financiën en personeel. De adjunct-directeur heeft de dagelijkse leiding op de locatie.

De intern begeleider houdt zich bezig met de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Onze leerkrachten werken, afhankelijk van hun taakomvang in een volledige weektaak of in deeltijd.

De leerkrachtondersteuner ondersteunt onze leerkrachten en draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Onze vakspecialisten geven, naast de normale leerkrachttaken, ook les in een specifiek vak. Dit vak geven ze aan hun eigen groep maar ook aan één of twee andere groepen.

De TMO-begeleiders/Pedagogisch medewerkers verzorgen de verschillende workshops tijdens de middagpauze en worden ingezet bij onderwijsactiviteiten in het middagprogramma.

De managementassistent ondersteunt de directie bij verschillende taken in de school.

De conciërge zorgt voor het beheer en de organisatie van het onderhoud van het IKC.

Stagiaires van verschillende opleidingen (Pedagogische Academie, Sociaal Pedagogisch Werk, Academie voor Lichamelijke Opvoeding) geven lessen en ondersteunen het groepsproces. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk voor de activiteiten in de groep

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons schoolbestuur beschikken wij over een invalpool met leerkrachten. Bij verlof van leerkrachten lukt het meestal om vervanging te vinden. Bij onverwachte afwezigheid van de leerkracht, door ziekte bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is.

We spannen ons ten alle tijden in om een vervangende leerkracht in te zetten. Mocht dit niet lukken dan zoeken wij intern naar oplossingen. Bijvoorbeeld door een groep te verdelen over meerdere groepen. Uitgangspunt is dat kinderen niet naar huis worden gestuurd bij afwezigheid van de leerkracht. Incidenteel kan het toch voorkomen dat we een groep niet kunnen opvangen. Aan de ouders wordt dan gevraagd de kinderen thuis te houden. Voor noodgevallen is er beperkte opvang binnen de school aanwezig.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven