Samenwerkingsschool Meeroevers

Meeroeverslaan 312 9613 AE Meerstad

  • Gepersonaliseerd leren met Snappet
  • Lekker voetballen in de pauze!
  • Creatief
  • Samen met de wijk organiseren we elk jaar de "Dag van de duurzaamheid"
  • Elk jaar doen we mee aan de buitenlesdag. de kinderen krijgen dan de hele dag verschillende lessen buiten.

In het kort

Toelichting van de school

Voor onze nieuwe leerlingen……  

Welkom bij ons op school! Als je wilt groeien en je kansen wilt pakken zit je bij ons goed! Bij ons krijg je heel veel kansen om te leren en te groeien. Dat geldt voor jou maar ook voor ons als leerkrachten. We willen de verwachtingen die jij van jezelf hebt samen met jou eruit halen. Als leerkrachten beloven wij dat we precies hetzelfde proberen te doen. We willen de beste leraren zijn die jij je maar kunt wensen. Je doelen bereiken is soms lastig, vooral als je even vastzit. Je wordt dan misschien wel boos of verdrietig. Het duurt namelijk best wel een tijdje voordat je goed in iets bent waarin je nu nog niet zo goed bent. Jullie, maar ook wij als leraren, leren door veel nieuwe dingen te proberen en van onze fouten te leren. Elke dag een stapje beter worden. Zo worden we met elkaar slimmer!

We hebben de ambitie om een innovatieve school te zijn die op zoek gaat naar de leerbehoeftes van jou en onze leerkrachten, waarbij we proberen daar zo dicht mogelijk bij aan te sluiten. "Practice what you preach" is een belangrijke waarde. We willen werken aan competenties en talenten van leerlingen en gaan daarnaast ook aan de slag met de competenties en de talenten van de leerkrachten. Wanneer we het hebben over (zelf) reflectie en feedback door en voor kinderen dan doen we dat ook binnen ons team. Op onze school staan leerkrachten en leerlingen centraal!

Deze schoolgids wordt je aangeboden door Team, MR en directie van SWS Meeroevers

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenlevingsschool
  • Reflectie en feedback
  • Digitaal en Interactief Leren
  • Krachtig Leren vanuit talent
  • Eigenaarschap en passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende de afgelopen acht jaar is onze school gegroeid van 12 naar meer dan 360 leerlingen. Driekwart van onze kinderen komt uit Meerstad, een kwart uit de omliggende dorpen en de Stad. De school vervult daarmee een regionale functie. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven