Samenwerkingsschool Meeroevers

Meeroeverslaan 312 9613 AE Meerstad

  • Gepersonaliseerd leren met Snappet
  • Lekker voetballen in de pauze!
  • Creatief
  • Samen met de wijk organiseren we elk jaar de "Dag van de duurzaamheid"
  • Elk jaar doen we mee aan de buitenlesdag. de kinderen krijgen dan de hele dag verschillende lessen buiten.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Vanwege het Corona virus is er in het schooljaar 2019 - 2020 geen eindtoets afgenomen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De analyse van de toetsen van het LOVS worden opgesteld door de Intern Begeleiders. Vervolgens worden deze gepresenteerd in het werkoverleg. De resultaten worden gebruikt om directe aanpassingen te doen in het onderwijsproces en ook als input voor het integraal jaarplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

In onze advisering maken we gebruik van de plaatsingswijzer. Hierin verwerken we vanaf groep 6 de resultaten van de CITO toetsen. Hierdoor krijg je een meer evenwichtig advies. Je volgt en indiceert de kinderen immers over meerdere jaren. De uitslag van de eindtoets wordt alleen gebruikt om het advies naar boven bij te stellen. 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven