Samenwerkingsschool Meeroevers

Meeroeverslaan 312 9613 AE Meerstad

  • Gepersonaliseerd leren met Snappet
  • Lekker voetballen in de pauze!
  • Creatief
  • Samen met de wijk organiseren we elk jaar de "Dag van de duurzaamheid"
  • Elk jaar doen we mee aan de buitenlesdag. de kinderen krijgen dan de hele dag verschillende lessen buiten.

Het team

Toelichting van de school

Onze leerkrachten hebben vaak naast hun basisopleiding (PABO) een verdiepende studie gedaan. Ze hebben zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in een onderwerp (reken, gedrag, taal, drama, innovatie) of ze hebben een masteropleiding gedaan. Een aantal collega's heeft de Academische Pabo gedaan. Dit stelt ons in staat om leerkrachten niet alleen in hun kwaliteit in de klas te laten werken maar ze hebben via hun specialisatie ook een plek in de leerteams. Op schoolniveau werken leerkrachten samen in leerteams samen om voor de hele school het onderwijs op een hoger plan te brengen. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Met inzet van Intern Begeleiders, schoolleider en ambulante leerkrachten hebben we de afgelopen jaren voorkomen dat we klassen naar huis hebben moeten sturen. We zitten momenteel in een bijzonder Corona jaar. Leerkrachten moeten lang wachten op een test en op de uitslag. Soms zijn we meerdere leerkrachten een hele week kwijt hierdoor. Desondanks hopen we ook dit jaar weer continuïteit te bieden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020 - 2021 werken er 28 leerkrachten bij ons op school. Samen werken we in 16 groepen.De groepsgrootte varieert van 18 - 28 leerlingen bij aanvang van het schooljaar. De groepen worden ondersteund door drie intern begeleiders, 3 bouwcoaches en vakspecialisten vanuit de leerteams.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Engels is voor ons een belangrijk vak. Het is de wereldtaal die kinderen in staat stelt overal ter wereld met anderen te communiceren. In de onderbouw werken we met de methode "Groove me" en in de bovenbouw werken we met de methode "Stepping stones" . Een methode die goed aansluit bij het voortgezet onderwijs, waaronder bijvoorbeeld Tweetalig Onderwijs (TTO). 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als school hebben we de ambitie om geschikt te zijn voor alle kinderen vanuit de omgeving. Onze leerkrachten hebben voor een groot gedeelte hun MASTER SEN opleiding na hun basisopleiding gevolgd. Ook hebben we een aantal leerkrachten afkomstig van de academische Pabo. Onze leerkrachten hebben daardoor naast hun groepsverantwoordelijkheid ook een schoolverantwoordelijkheid. Zij zijn bijvoorbeeld lid van het Leerteam rekenen of het Leerteam zorg. Voor meerbegaafden werken we met Levelwerk vanaf groep 2 en voor dit gebied hebben we ook een gespecialiseerde Intern begeleider. Daarnaast hebben we een kinderfysiotherapeut en een logopedist die onder schooltijd kinderen en leerkrachten begeleiden. Leerkrachten krijgen hierbij adviezen voor zaken die ze in hun lespraktijk kunnen aanpassen voor een leerling met een speciale uitdaging. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven