Basisschool Megelsheim

Mgr Jenneskensstraat 13 5864 CS Meerlo

Schoolfoto van Basisschool Megelsheim

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn blij dat over het algemeen de ouders tevreden zijn.

We hebben het signaal rondom communicatie en informatie opgepakt. Er heeft een verdiepend onderzoek plaats gevonden onder ouders hierover. De uitkomsten zijn besproken met het team en medezeggenschapsraad. Daarbij zijn er verbeteracties afgesproken om de communicatie en informatie te verbeteren. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven