obs de Springplank

Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk

  • Elke dag voor elk kind in groep 1 t/m 8
  • Voor elk kind een eigen kapstokvak.
  • Een mooi en goed onderhouden gebouw, met veel ruimte binnen en buiten.
  • Lezen is leuk en vinden wij ontzettend belangrijk. Wij hebben een eigen Leeslokaal op school, waar alle kinderen gebruik van maken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het einde van de basisschool maken leerlingen een eindtoets, deze is verplicht. Leerlingen kunnen door deze toets laten zien wat zij op cognitief gebied geleerd hebben op de basisschool. Het advies wordt de leerlingen al gegeven voor de afname van deze eindtoets. Mocht de eindtoets hoger uitvallen dan kan het advies herzien worden. De eindtoets werd dit schooljaar na een periode van thuisonderwijs afgenomen, dit kan de resultaten beïnvloed hebben. De resultaten van ons leerling volgsysteem worden ook altijd meegenomen in het vormen van het schooladvies, daarnaast bekijken we iedere leerling als individu en bepalen we gezamenlijk de beste uitstroombestemming. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de toetsen die de methodes maken. Hiermee houdt onze school in de gaten of de individuele resultaten van de leerlingen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling. Zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan wat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven