Dorpsschool Meeden

Hereweg 201 9651 AG Meeden

Schoolfoto van Dorpsschool Meeden

In het kort

Toelichting van de school

Dorpsschool Meeden is een samenwerkingsschool waarin in alle kinderen van Meeden welkom zijn en onderwijs ontvangen. Vanaf augustus 2017 zijn CBS Sjaloomschool en OBS De Mieden op weg gegaan naar een dorpsschool.  Op 1 augustus 2019 is deze fusie gerealiseerd.  

Wij zijn een overzichtelijke kleine school, waardoor wij een veilige, geborgen leeromgeving kunnen creëren voor al onze leerlingen. Op deze rustige school hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht voor kind én ouder.

De school heeft een open en verbindende houding naar ouders en de dorpsbewoners.  Het onderwijs op school kenmerkt zich door actueel, opbrengstgericht en ervaringsgericht onderwijs. Een school midden in het dorp, midden in de maatschappij. Een school die in samenwerking met de peuterspeelzaal/BSO en Dorpshuis de leefbaarheid in het dorp vergroot.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Ervaren en beleven
  • Ouderbetrokkenheid
  • Veilige oefenplaats
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2019 zijn OBS De Mieden en CBS Sjaloomschool gefuseerd tot 1 nieuwe basisschool en gaan zij verder onder de naam Dorpsschool Meeden. Onze school is een samenwerkingsschool.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven