Maria-Bernadette

Bagijnhof 39 1671 CC Medemblik

Schoolfoto van Maria-Bernadette

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks worden de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 bevraagd met betrekking tot de sociale veiligheid.

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gaven de school het prachtig rapportcijfer 8,2!

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de twee jaar wordt de Vragenlijst Sociale Veiligheid voor ouders afgenomen. De volgende afnamen is in 2021.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven