Maria-Bernadette

Bagijnhof 39 1671 CC Medemblik

Schoolfoto van Maria-Bernadette

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Venster van de Maria-Bernadette school.

In dit Venster kunt u veel informatie over de school vinden.

Verder verwijzen wij u naar onze website. Daar kunt u alle informatie vinden over onze school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sfeer
  • Veiligheid
  • Geborgenheid
  • Zorg voor iedereen
  • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

WAAR STAAT DE MARIA-BERNADETTESCHOOL VOOR?

Vanuit de katholieke overtuiging wordt gewerkt aan een goede sfeer in school. In een veilige, vertrouwde omgeving kunnen kinderen immers zichzelf zijn en zich ten volle ontplooien. Door het aanbrengen van duidelijke structuur in het hele onderwijsgebeuren willen we deze geborgen omgeving creëren.

In ons onderwijs vinden we bij de begeleiding van kinderen de volgende aspecten dan ook belangrijk:

1 Zelfvertrouwen geven.

2 Sociale talenten ontwikkelen.

3 Brede ontwikkeling bevorderen.

4 Specifieke kennis en vaardigheden aanleren.

Op onze website www.maria-bernadette-medemblik.nl vindt u in de schoolgids veel meer informatie over de Maria-Bernadette school!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze website www.maria-bernadette-medemblik.nl kunt u veel informatie vinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven