Jozefschool

Zandbergen 2 1671 MA Medemblik

Schoolfoto van Jozefschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van De Jozefschool Medemblik.

U vindt hier onder andere informatie over:

  • Wie wij zijn en wat wij doen.
  • Waar wij voor staan.
  • Het pedagogisch klimaat van de Jozefschool
  • De resultaten van ons onderwijs.
  • Onze activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden en waar nodig te verbeteren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 1978 is de Jozefschool in de buitenwijk van Medemblik gevestigd. Op dit moment is de Jozefschool samen met 23 andere katholieke basisscholen uit West-Friesland onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland De Jozefschool is een middelgrote school met ongeveer 280 leerlingen die zijn verdeeld over 13 groepen. Onze school heeft een katholieke identiteit. Dat houdt o.a. in dat we in ons onderwijs uitgaan van christelijke waarden en normen.Op onze school worden de kinderen ingedeeld naar hun leeftijd. De leerstof wordt zo mogelijk groepsgewijs aangeboden. Daarbij is erin instructie en verwerking ruim aandacht voor de individuele verschillen. We hebben dan ook bewust veel aandacht voor het omgaan met elkaar en het gevoelsleven van de kinderen. We hechten belang aan het opdoen van kennis, vaardigheden en houdingen. De Jozefschool wil een school zijn waar sfeer, zorg voor het individu en geborgenheid centraal staat. Wilt u meer weten? Ga naar onze website, www.jozefschool-medemblik.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven