Openbare Basisschool De Meridiaan

Schuitenvoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meridiaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Meridiaan.

De Meridiaan is een openbare basisschool in Medemblik. 

De school is één van de 14 Allure scholen. De Meridiaan kent een grote diversiteit bij haar leerlingen. Dat maakt ons als vanzelfsprekend 'een wereldschool'.

In deze schoolgids leggen we uit hoe we vanuit onze visie vorm geven aan ons onderwijs.                                                                    Kernwaarden daarbij zijn Richting, Ruimte en Ruggensteun

Op de website https://www.obsdemeridiaan.nl vindt u meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Richting
  • Ruimte
  • Ruggensteun
  • Diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hoewel er een pestprotocol aanwezig is, gaan wij liever uit van de preventieve aanpak van De Kanjertraining. Deze gaat uit van de basisregels voor alle kinderen:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand blijft zielig

Terug naar boven