Basisschool Witheim

Hilleshagerweg 32 6281 AE Mechelen

  • Een modern gebouw (bijna energie neutraal, BENG) met veel speelmogelijkheden
  • Samen verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
  • Verwerken op het werkplein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De scores zijn vergelijkbaar met die van de enquêtes van vorige jaren. Op vrijwel alle onderdelen is de score hoog in positieve zin. Bij vragenlijsten speelt (ondanks dat iedereen de vragen individueel invult a.d.h.v. een individuele inlogcode) altijd in welke mate vragen sociaal wenselijk worden ingevuld.  De leerlingen geven de school in 2023 als punt een 8,2.

Naast deze vragenlijst nemen we ook minimaal één keer per jaar de Viseon af. Viseon helpt je een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. De gegevens uit deze toetsen bevestigen grotendeels bovenstaand beeld in de groepen 6 t/m 8.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders, middels het instrument van vensters. Dit is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school in kaart te brengen. De ouders geven de school het rapportcijfer 8. We zijn hier als school erg trots op. We vinden contact tussen school en ouders belangrijk, ouders laten zien dat zij dit als zeer positief ervaren. In de bijlage de verdere uitwerking.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven