Basisschool Witheim

Hilleshagerweg 32 6281 AE Mechelen

  • Een modern gebouw (bijna energie neutraal, BENG) met veel speelmogelijkheden
  • Samen verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
  • Verwerken op het werkplein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool Witheim in Mechelen. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Witheim. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

WAT MAAKT BASISSCHOOL WITHEIM ZO BIJZONDER? 

Binnen onze school bewandelen we samen de weg naar de toekomst. Ons doel is om kinderen uitdagend te laten leren in een veilige omgeving waarin we oog hebben voor talent. Dit doen wij op een actieve en gezonde wijze zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar wel rekening houdt met anderen. 

Wilt u een kijkje nemen in onze school? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie: www.bs-klavertjevier.nl. Samen werken wij aan goed onderwijs!

Basisschool Witheim behoort bij de scholenkoepel Innovo en valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal groeit licht. 

Op de teldatum van 1 oktober 2021 waren er 168 kinderen ingeschreven. Op de teldatum van 1 februari 2022 waren er 175 kinderen en afgelopen 1 februari 178 leerlingen. 

Dit heeft er toe geleid dat we vanaf komend schooljaar 1 groep meer hebben dan afgelopen jaren: 7 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd. De invulling is besproken en goedgekeurd door de MR

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Gronden voor vrijstelling onderwijstijd:https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet sociale veiligheid op school aangenomen.Op 1 augustus 2015 is deze wet, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, in werking getreden. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

Voor alle informatie vanuit Innovo over sociale veiligheid op school kunt u de volgende link gebruiken:

https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven