Basisschool Witheim

Hilleshagerweg 32 6281 AE Mechelen

  • Een modern gebouw (bijna energie neutraal, BENG) met veel speelmogelijkheden
  • Samen verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
  • Verwerken op het werkplein

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u in informatie over basisschool Witheim. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. We actualiseren de cijfers en feiten enkele malen per jaar en voorzien deze indien nodig van een toelichting.

U bent van harte welkom wanneer u kennis wilt maken met onze school. We laten u graag de school in bedrijf zien zodat u een indruk krijgt de sfeer in school en van onze manier van werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen beweegt zich de laatste jaren tussen 160 en 170. Naar verwachting zal dit de komende jaren zo blijven en wellicht licht groeien.

op de teldatum van 1 oktober 2021 waren er 168 kinderen ingeschreven. Op de teldatum van 1 februari 2022 waren er 175 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet sociale veiligheid op school aangenomen.Op 1 augustus 2015 is deze wet, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, in werking getreden. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

Voor alle informatie vanuit Innovo over sociale veiligheid op school kunt u de volgende link gebruiken:

https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven