De Boogerd

Homoetsestraat 38 B 4021 HH Maurik

  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 hebben wij de tevredenheid van onze leerlingen onderzocht. Voor dit onderzoek hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst ingevuld. Van deze vragenlijst ziet u op deze pagina een verkorte weergave. Met de leerlingen van groep 4 en 5 zijn wij in gesprek gegaan en hebben ze middels foto's aangegeven waar ze tevreden mee zijn en wat ze graag zouden willen veranderen. Met de door hun gegeven tips en tops zijn we aan de slag gegaan.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. In januari 2023 is er een oudertevredenheidspeiling uitgezet om dit in kaart te brengen. De vragen gingen o.a. communicatie, sfeer en het onderwijsproces. Met de feedback die we hieruit hebben ontvangen, zijn we aan de slag gegaan. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven