De Boogerd

Homoetsestraat 38 B 4021 HH Maurik

  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd

In het kort

Toelichting van de school

Als u bij ons binnenkomt, dan ervaart u een gezellige, vrolijke en huiselijke sfeer. Het is een sfeer waarin kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen. Wij vinden het belangrijk ons vak serieus te nemen en er alles aan te doen om kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Dit doen wij graag samen met het kind en u als ouder.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De basis voor groei en bloei
  • Samen
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijk
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine school, maar het voelt daardoor veilig en huiselijk voor kinderen. We kennen elkaar! 

De Boogerd is onderdeel van het Kindcentrum Maurik en we hebben in het gebouw 5 lokalen tot onze beschikking en hierin zijn 4 groepen gevestigd. Het extra lokaal wordt door groep 1 t/m 4 gebruikt om het spel te blijven stimuleren. Aangezien er in deze groepen veel vaardigheden en kennis al handelend en spelend wordt aangeboden en geleerd, vinden wij het belangrijk dat zij hier veel ruimte voor hebben.

Er wordt lesgegeven door een enthousiast en betrokken team van leerkrachten die daarbij ondersteunt worden door de intern-begeleider, een onderwijsassistent en directie. 

Gedurende het schooljaar vindt er veel begeleiding in de groep plaats door de leerkracht of onderwijsassistent. Er is ook een mooie samenwerking in de vorm van een plusklas met 4 andere basisscholen uit de omgeving. Door deze samenwerking hebben wij de mogelijkheid om 2 ochtenden in de week voor kinderen die verbreding en verdieping nodig hebben, dit buiten de eigen klas aan te kunnen bieden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Boogerd kiezen we bewust voor een rooster waarbij leerlingen de woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn en niet voor een vijf-gelijke-dagen model. De reden hiervan is dat je niet alles leert op school, ook de omgeving in en rond je huis is hierbij belangrijk. Momenten als met vriendjes voetballen op straat, erop uit met je ouders of het vieren van een kinderfeestje, zijn belangrijk in het leven van een kind.

Leerlingen hebben in acht jaar basisschool recht op minimaal 7520 uur onderwijs. Alle leerlingen van De Boogerd gaan 942 uur per jaar naar school en hebben in alle leerjaren dezelfde schooltijden. Met het continurooster maken leerlingen voldoende lesuren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Boogerd hebben wij een leerlingenraad bestaande uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Deze leerlingen zijn na een kiezing verkozen om de leerlingen te vertengewoordigen. Zij zijn voor ons een belangrijke graadmeter voor de belevingswereld van de kinderen op school. Iedere 6 tot 8 weken komen zij bij elkaar om samen met de directie de gang van zaken te bespreken en hun ideeën neer te leggen. 

Terug naar boven