De Boogerd

Homoetsestraat 38 B 4021 HH Maurik

  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd
  • Schoolfoto van De Boogerd

In het kort

Toelichting van de school

Als u bij ons binnenkomt, dan ervaart u een gezellige, vrolijke en huiselijke sfeer. Het is een sfeer waarin kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen. Wij vinden het belangrijk ons vak serieus te nemen en er alles aan te doen om kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Dit doen wij graag samen met het kind en u als ouder.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De basis voor groei en bloei
  • Samen
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijk
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine school, maar het voelt daardoor veilig en huiselijk voor kinderen. We kennen elkaar! 

De Boogerd is onderdeel van het Kindcentrum Maurik en we hebben in het gebouw 6 lokalen tot onze beschikking en hierin zijn 5 groepen gevestigd. Het extra lokaal wordt door groep 1-2 gebruikt als speelplein. Aangezien er in deze groepen veel vaardigheden en kennis al handelend en spelend wordt aangeboden en geleerd, vinden wij het belangrijk dat zij hier veel ruimte voor hebben.

Er wordt lesgegeven door een enthousiast en betrokken team van leerkrachten die daarbij ondersteunt worden door de intern-begeleider, een onderwijsassistent en directie. 

Gedurende het schooljaar vindt er veel begeleiding in de groep plaats door de leerkracht of onderwijsassistent. Er is ook een mooie samenwerking in de vorm van een plusklas met 4 andere basisscholen uit de omgeving. Door deze samenwerking hebben wij de mogelijkheid om 2 ochtenden in de week voor kinderen die verbreding en verdieping nodig hebben, dit buiten de eigen klas aan te kunnen bieden. 

Daarnaast werken wij ook samen met de SKLM (kinderdagverblijf) om de doorgaande lijn op het gebied van VVE te waarborgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Boogerd kiezen we bewust voor een rooster waarbij leerlingen de woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn en niet voor een vijf-gelijke-dagen model. De reden hiervan is dat je niet alles leert op school, ook de omgeving in en rond je huis is hierbij belangrijk. Momenten als met vriendjes voetballen op straat, erop uit met je ouders of het vieren van een kinderfeestje, zijn belangrijk in het leven van een kind.

Leerlingen hebben in acht jaar basisschool recht op minimaal 7520 uur onderwijs. Alle leerlingen van De Boogerd gaan 942 uur per jaar naar school en hebben in alle leerjaren dezelfde schooltijden. Met het continurooster maken leerlingen voldoende lesuren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich veilig voelen, daarom stellen wij het welbevinden van de kinderen boven het lesprogramma. In het geval van calamiteiten, kan de leerkracht ad hoc besluiten om zijn lesprogramma op te schorten en aandacht te schenken aan het probleem. Hierbij willen we leerlingen inzicht in situaties en handelen meegeven, zodat ze een betere grip op de wereld krijgen. 

Als onderdeel van het vignet Gezonde school hebben wij ook het themacertificaat op welbevinden behaald.

Terug naar boven