Basisschool De Hoeksteen

Homoetsestraat 38 A 4021 HH Maurik

  • De Hoeksteen is gezonde school; ieder kind heeft een eigen koeltasje voor een gezonde lunch. Daarnaast sparen we voor een goed doel.
  • Op het plein een verkeersplein om spelenderwijs de verkeersregels te oefenen.
  • In onze vitrinekast is in één oogopslag te zien wat wij belangrijk vinden bij ons op school.

In het kort

Toelichting van de school

De Hoeksteen is een prachtige school aan de rand van Maurik. De school straalt rust en ruimte uit.

Rust en structuur vinden wij belangrijk. Dit geeft alle kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat de kinderen zich ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de cognitieve vakken, maar ook voor de zaakvakken, creatieve vakken en bijvoorbeeld Engels. Engels staat vanaf groep 1 iedere week op het rooster.

De normen en waarden en respect voor elkaar en de omgeving staan centraal binnen de Kanjertraining maar natuurlijk ook binnen onze Christelijke identiteit. Respect voor iedereen; dit houdt in dat iedereen welkom is op onze school.
De kanjertraining is een methode voor sociale vaardigheid. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Vanaf 2017 is het team van de Hoeksteen zich aan het scholen en ontwikkelen naar de inzichten van Visible Learning.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool-omgaan met elkaar
  • Gezonde school
  • Vis.Learning-wat werkt goed!
  • Coöp.werkvormen-samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Hoeksteen in Maurik is gevestigd in een Brede School.
Van dit gebouw maken 2 basisscholen gebruik, een kinderopvang organisatie en diverse andere voorzieningen zoals het consultatiebureau, een logopediste en een fysiotherapeut.

In schooljaar 2021-2022 start De Hoeksteen met 14 groepen. Als de instroom van 4-jarigen erg hoog is, kunnen we gedurende het schooljaar een extra groep voor de jongste leerlingen starten.
Dit wordt door ons bestuur, het CPOB, gefaciliteerd.

Zowel voor de bezetting van alle groepen, als voor de extra ondersteuning door (gespecialiseerde) leerkrachten en onderwijsassistenten, zijn er voldoende enthousiaste teamleden voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
315
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Hoeksteen vinden we respect voor elkaar en de wereld om ons heen, erg belangrijk.Dat komt tot uiting in onze identiteit, die voor deze waarde aanluit bij de Kanjertraining.Veiligheid waarborgen wij door een RI&E controle, doordat leerkrachten een cursus meldcode huiselijk geweld volgen en door het toepassen van de kanjerafspraken.

De Hoeksteen is onderdeel van de Brede School Maurik en hebben het vignet Gezonde School. In de bijlage leest u het voedingsbeleid van de Brede School Maurik en dus van De Hoeksteen.

Terug naar boven