Openbare Basisschool De Springplank

Hoornweg 44A 9363 EH Marum

  • De musical is dé afsluiting van de schoolloopbaan van onze leerlingen. Leerlingen kunnen terugkijken op een plezierige en leerzame periode!
  • We werken via een groepsmissie aan individuele- en groepsdoelen. We willen hiermee de kinderen mede-eigenaar maken van hun leerproces.
  • We laten onze leerlingen graag samenwerken en zetten ICT gericht in (als middel) om tot goede leerprestaties te kunnen komen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor leerlingen is afgenomen in maart 2023. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 (n=60). Het responspercentage was 93%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde score: 8,2. De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad. De raad komt maandelijks bijeen onder leiding van de directeur en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven