Openbare Basisschool De Springplank

Hoornweg 44A 9363 EH Marum

  • De musical is dé afsluiting van de schoolloopbaan van onze leerlingen. Leerlingen kunnen terugkijken op een plezierige en leerzame periode!
  • We werken via een groepsmissie aan individuele- en groepsdoelen. We willen hiermee de kinderen mede-eigenaar maken van hun leerproces.
  • We laten onze leerlingen graag samenwerken en zetten ICT gericht in (als middel) om tot goede leerprestaties te kunnen komen.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden,

U bezoekt onze pagina op 'scholen op de kaart' waar u veel informatie vindt over de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven. Bent u geïnteresseerd om onze school eens te bezoeken voor een (vrijblijvende) rondleiding, dan kunt u met ons contact opnemen. We zullen dan samen een bezoek inplannen. Veel plezier met het lezen van alle informatie.

Met vriendelijke groet, 

Titia Bijma, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Ontdekken
  • Samenwerken
  • Talentenkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per september 2023 hebben we 8 homogene groepen op school. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt ongeveer 23 leerlingen.

Het leerlingenaantal ligt rond de start van het schooljaar rond de 176 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren een continurooster waarbij de kinderen op school eten onder begeleiding van de groepsleerkracht. Voor of na het eten (afhankelijk van de groep) wordt er buiten gespeeld, waarbij er altijd minimaal twee teamleden op het plein lopen. Zij zijn te herkennen aan een geel hesje.  

Ouders geven hun kind(eren) een gezonde maaltijd mee en drinken. Het eten op school valt onder onderwijstijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven