CBS De Bron

Molenstraat 30 A 9363 BC Marum

  • Schoolfoto van CBS De Bron
  • Schoolfoto van CBS De Bron
  • Schoolfoto van CBS De Bron
  • Schoolfoto van CBS De Bron
  • Schoolfoto van CBS De Bron

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Van harte welkom bij C.B.S. De Bron. 

Uw belangstelling voor onze school maakt dat ik u welkom mag heten op een website waar cijfers en grafieken de boventoon voeren. Achter deze cijfers schuilen prachtige kinderen, een enthousiaste team en betrokken ouders die samen CBS De Bron vormen. Een school leer je het beste kennen door er rond te kijken.

Wat past bij uw kind, wat vindt u belangrijk?

We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding, zodat u een indruk krijgt van ons onderwijs en de sfeer proeft.

Belt u ons voor een afspraak : 0594-641624

Graag tot ziens!

Tjitske de Jager, directeur CBS De Bron

Website Cbs De Bron

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimisme en inspiratie
  • Veilig en betrokken
  • Transparant en eerlijk
  • Open christelijke identiteit
  • Samen en plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Rust, reinheid en regelmaat zijn oude woorden die wij nog steeds omarmen.

Veel ouders werken overdag. Vandaar dat we werken met nieuwe schooltijden; het 5-gelijke dagenmodel.

De kinderen gaan elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.

Onze partners van de kinderopvang sluiten met hun tijden aan op onze schooltijden. Alle kinderen eten onder toezicht van de leerkracht op school. Na het eten gaan alle kinderen voor een frisse neus naar buiten.

We werken met een extra pauzemoment in de ochtend; tussen de lessen door even bewegen en je hoofd leegmaken, bevordert de concentratie en het plezier.

Met daarnaast extra aandacht voor gezonde voeding en veiligheid, mogen wij het label 'Veilige School' hanteren. We stimuleren het eten van fruit en drinken van water.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven