De Rietlanden

Buurterstraat 3 1156 AP Marken

  • Werken aan projecten en materialen die een echte uitdaging bieden aan meer- en hoogintelligente kinderen.
  • Onze gezellige gemeenschapsruimte wordt voor meerdere leeractiviteiten gebruikt.
  • De eerste oogst is binnen!
  • Werkstuk van een leerling tijdens het schoolbrede thema 'klimaat hoezo?'

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het venster van de prot. Chr. Basisschool “De Rietlanden” op Marken.

Als enige school op dit pittoreske schiereiland kunnen we met recht zeggen, dat wij een bijzondere school zijn, waar alle kinderen van Marken naar toe gaan. In dit venster willen wij u graag een indruk geven van wat “De Rietlanden” zoal te bieden heeft. Mocht u na het bekijken van onze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

De school ligt midden in het oude dorpshart omgeven door huizen die op terpen zijn gebouwd. De school heeft zich gevestigd in een gebouw die is vormgegeven als een honingraat. De lokalen zijn groot, licht en kijken uit op het aangrenzende schoolplein of op de pittoreske woningen rondom de school. Er is veel ruimte in de school. De school heeft 8 lokalen waarvan er 1 lokaal gebruikt wordt door de Peuterspeelzaal en 1 voor de Buitenschoolse opvang (BS0). In het midden van de school is de gemeenschapsruimte, die gebruikt wordt als bibliotheek en leerplein.

De school kan de visie, die is voortgekomen uit het visietraject in 2018, verder zichtbaar maken in het schoolgebouw en de organisatie kan hier verder in doorgevoerd worden. Twee aspecten die in deze visie centraal staan zijn: Natuur en duurzaamheid. Deze visie zal verder worden toegelicht bij: De pijlers van geïnspireerd goed onderwijs. Waar de kernwaarden, het motto en de ambities worden beschreven. Wij vinden dat onze school staat op een unieke locatie en dat dit ons onderscheid met andere scholen in de omgeving. Deze unieke locatie kenmerkt zich door: de landelijke omgeving waar de school staat, waarbij de natuurlijke omgeving optimaal benut kan worden binnen het onderwijs.

Wij willen daarom de samenwerking aan gaan met diverse partners bij deze unieke locatie: zoals de boerderijen, de streekwinkels, de verenigingen in het dorp en natuurlijk de steunvereniging die de school jaarlijks sponsort bij educatieve projecten en materialen om de school te ondersteunen. Een voorbeeld van een mooi en duurzaam project zijn de zonnepanelen die op het dak van de school zijn bevestigd. Naast dat de school zich op een unieke locatie bevindt is de kleinschaligheid ook één aspect die de school als sterke profilering wil neerzetten. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat er echt aandacht is voor elke leerling.

De Rietlanden wordt gesteund door de steunvereniging. De steunvereniging is een vereniging met leden die als doel heeft het basisonderwijs op Marken te willen ondersteunen. De vereniging richt zich op het verlenen van financiële en materiële steun aan niet subsidiabel onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig gericht op de onderwijskundige kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op Marken. Op de website van De Rietlanden kunt u meer informatie vinden over de steunvereniging. Wij zijn als school erg blij met al deze extra middelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Aandacht
  • Talent
  • Uniek/Uniciteit
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Rietlanden is een Christelijke basisschool op het schiereiland Marken. Wij zijn een kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen Onze school bestaat uit vijf (combinatie) groepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7 en groep 8. De afgelopen jaren heeft er relatief een grote krimp plaatsgevonden in het leerlingaantal. Deze krimp is inmiddels gestabiliseerd en zal waarschijnlijk weer gaan aantrekken als het nieuwbouw traject gerealiseerd gaat worden bij het sportcomplex.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven