De Rietlanden

Buurterstraat 3 1156 AP Marken

  • De eerste oogst is binnen!
  • Werkstuk van een leerling tijdens het schoolbrede thema 'klimaat hoezo?'

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het venster van de prot. Chr. Basisschool “De Rietlanden” op Marken.

Als enige school op dit pittoreske schiereiland kunnen we met recht zeggen, dat wij een bijzondere school zijn, waar alle kinderen van Marken naar toe gaan. In dit venster willen wij u graag een indruk geven van wat “De Rietlanden” zoal te bieden heeft. Mocht u na het bekijken van onze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

De school ligt midden in het oude dorpshart omgeven door huizen die op terpen zijn gebouwd. De school heeft zich gevestigd in een gebouw die is vormgegeven als een honingraat. De lokalen zijn groot, licht en kijken uit op het aangrenzende schoolplein of op de woningen rondom de school. Er is veel ruimte in de school. De school heeft 8 lokalen waarvan er 1 lokaal gebruikt wordt door de Peuterspeelzaal en de Buitenschoolse opvang (BSO) en 1 voor de kinderopvang 0 tot 4 jaar. In het midden van de school is de gemeenschapsruimte, die gebruikt wordt als bibliotheek en leerplein. Op het schoolplein is er een buitenleslokaal gerealiseerd, waardoor de leerlingen in de buitenlucht les kunnen krijgen.

Twee aspecten die in deze visie centraal staan zijn: Natuur en duurzaamheid. Wij vinden dat onze school staat op een unieke locatie en dat dit ons onderscheid met andere scholen in de omgeving. Deze unieke locatie kenmerkt zich door: de landelijke omgeving waar de school staat, waarbij de natuurlijke omgeving optimaal benut kan worden binnen het onderwijs. Sinds dit schooljaar werken wij samen met het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) om met 12 andere basisscholen in Nederland natuuronderwijs op de kaart te zetten. 

Wij zijn daarom de samenwerking aangegaan met diverse partners bij deze unieke locatie: zoals de boerderijen, de KNMR, de streekwinkels, de verenigingen in het dorp en natuurlijk de steunvereniging die de school jaarlijks sponsort bij educatieve projecten en materialen om de school te ondersteunen. Naast dat de school zich op een unieke locatie bevindt is de kleinschaligheid ook één aspect die de school als sterke profilering wil neerzetten. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat er echt aandacht is voor elke leerling.

De Rietlanden wordt gesteund door de steunvereniging. De steunvereniging is een vereniging met leden die als doel heeft het basisonderwijs op Marken te willen ondersteunen. De vereniging richt zich op het verlenen van financiële en materiële steun aan niet subsidiabel onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig gericht op de onderwijskundige kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op Marken. Op de website van De Rietlanden kunt u meer informatie vinden over de steunvereniging. Wij zijn als school erg blij met al deze extra middelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Aandacht
  • Talent
  • Uniek/Uniciteit
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Rietlanden is een Christelijke basisschool op het schiereiland Marken. Wij zijn een kleinschalige school met ongeveer 85 leerlingen Onze school bestaat uit vier combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan kent meerdere bijlages, deze kunt u aanvragen op school. 

Terug naar boven