Basisschool Stokkum

Stokkumerweg 40 7475 MV Markelo

Schoolfoto van Basisschool Stokkum

In het kort

Toelichting van de school

Met ingang van 1 januari 2024 zal het nieuwe schoolplan 2024-2028 in werking treden. De informatie in deze schoolgids is enerzijds gebaseerd op het oude schoolplan en anderzijds een toewerking naar het nieuw vorm te geven schoolplan. Het team van OBS Stokkum werkt vanaf medio 2023 t/m eind 2023 aan de inhoud en uitwerking van het nieuwe schoolplan en de bijbehorende doelstellingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewegen
  • Beleven
  • Verbinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De meldcode staat beschreven in het Veiligheidsbeleidsplan.

Terug naar boven