Basisschool Bernadette

Mariastraat 31 5738 AH Mariahout

  • Kennis, vaardigheden en houding vinden we belangrijk. Daarbij is er aandacht voor verschillen tussen kinderen en stemmen we daar op af.
  • De leerkracht heeft naast een leidende en aanbiedende rol ook een begeleidende rol om zo de kinderen te betrekken bij hun leerproces.
  • We willen dat de kinderen trots kunnen zijn op zichzelf, de ander en de school. Samen spelen, samen leren en samen kunnen werken.
  • Vertrouwen is er in de kinderen maar ook in het team, ouders en samenwerkingspartners. De basis hiervoor is een goede samenwerkingsrelatie.
  • Zorgen voor jezelf,elkaar en de omgeving vinden wij belangrijk. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen. Hierin begeleiden we de kinderen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven