Basisschool Bernadette

Mariastraat 31 5738 AH Mariahout

  • Kennis, vaardigheden en houding vinden we belangrijk. Daarbij is er aandacht voor verschillen tussen kinderen en stemmen we daar op af.
  • De leerkracht heeft naast een leidende en aanbiedende rol ook een begeleidende rol om zo de kinderen te betrekken bij hun leerproces.
  • We willen dat de kinderen trots kunnen zijn op zichzelf, de ander en de school. Samen spelen, samen leren en samen kunnen werken.
  • Vertrouwen is er in de kinderen maar ook in het team, ouders en samenwerkingspartners. De basis hiervoor is een goede samenwerkingsrelatie.
  • Zorgen voor jezelf,elkaar en de omgeving vinden wij belangrijk. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen. Hierin begeleiden we de kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Eenbes Brede School Bernadette.We willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en heel veel leert. Daar verstaan wij zowel kennis en vaardigheden onder. U vindt naast deze site meer informatie over ons op onze website.

Zoekt u een school voor uw kind(eren)? U bent van harte welkom om de sfeer op school te proeven en in het echt onze school mee te maken. Neem daarvoor contact op met de directeur Paulien van der Werf. Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Samen
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Bernadette is de enige school in Mariahout. Nagenoeg alle kinderen uit Mariahout bezoeken onze school. Net als de landelijke trend daalt ook het aantal geboortes in Mariahout, waardoor het aantal leerlingen op onze school afneemt. Volgens de prognose heeft de school straks een stabiel leerling aantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven