Basisschool de Komeet

Broeksingel 88 6581 HB Malden

Schoolfoto van Basisschool de Komeet

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In maart 2020 hebben 118 leerlingen in de groepen 6,7 en 8 een vragenlijst ontvangen van scholenopdekaart.nl

De vragenlijst van scholenopdekaart.nl is geschikt voor deze leeftijdsgroep. 116 leerlingen hebben deze vragenlijst ingevuld. 2 leerlingen waren op het moment van afname ziek. 

Leerlingen gebruikten bij het invullen een Chromebook van basisschool de Komeet. Ze hebben de vragen van scholenopdekaart.nl  individueel beantwoord.  

De resultaten komen overeen met de eerder afgenomen 'oudertevredenheidspeiling' en 'personeelstevredenheidspeiling'. Basisschool de Komeet is trots op deze resultaten: er is sprake van tevreden leerlingen, leerkrachten én ouders. De leerlingtevredenheidspeiling gebruiken nu ieder schooljaar. De peiling levert ons waardevolle feedback op over de sfeer in de groep en op school. Daarnaast meten we met dit instrument de 'ervaren veiligheid' bij onze leerlingen. Dat vinden wij zeer relevante informatie. Hoe fijner de leerlingen zich voelen op school, hoe makkelijker ze tot leren komen. De resultaten zijn verwerkt door scholenopdekaart.nl, zonder tussenkomst van leerkrachten of directie. Basisschool de Komeet kan daarom de resultaten niet op individueel niveau bekijken. We gebruiken ook instrumenten van SCOL en LOOQIN om het welbevinden van leerlingen op onze school te meten. Die instrumenten gebruiken we o.a. om gesprekken met leerlingen te voeren als er  opvallende resultaten worden gemeten. 

Tevredenheid
8,3

Bron

Terug naar boven