Basisschool de Komeet

Broeksingel 88 6581 HB Malden

Schoolfoto van Basisschool de Komeet

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 hebben leerlingen in de groepen 6,7 en 8 een vragenlijst ontvangen van scholenopdekaart.nl

De vragenlijst van scholenopdekaart.nl is geschikt voor deze leeftijdsgroep. De leerlingen hebben deze vragenlijst ingevuld. 

Leerlingen gebruikten bij het invullen een Chromebook van basisschool de Komeet. Ze hebben de vragen van scholenopdekaart.nl individueel beantwoord. 102 leerlingen hebben de vragen beantwoord.

De resultaten komen overeen met de 'oudertevredenheidspeiling' en eerder afgenomen 'personeelstevredenheidspeiling'. Basisschool de Komeet is trots op deze resultaten: er is sprake van tevreden leerlingen, leerkrachten én ouders. De leerlingtevredenheidspeiling gebruiken we ieder schooljaar. De peiling levert ons waardevolle feedback op over de sfeer in de groep en op school. Daarnaast meten we met dit instrument de ervaren veiligheid bij onze leerlingen. Dat vinden wij zeer relevante informatie. Hoe fijner en veiliger de leerlingen zich voelen op school, hoe makkelijker ze tot leren komen. De resultaten zijn verwerkt door scholenopdekaart.nl, zonder tussenkomst van leerkrachten of directie. Basisschool de Komeet kan deze resultaten niet op individueel niveau bekijken. We gebruiken daarom ook instrumenten van SCOL en LOOQIN om het welbevinden en de veiligheid van leerlingen op onze school te meten. Die instrumenten gebruiken we o.a. om gesprekken met leerlingen te voeren als er opvallende resultaten worden gemeten. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven