Basisschool de Komeet

Broeksingel 88 6581 HB Malden

Schoolfoto van Basisschool de Komeet

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Komeet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend en gedegen
  • Veilig en vertrouwd
  • Echt en oprecht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn in Malden steeds minder leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het percentage leerlingen dat naar de Komeet gaat, groeit wel ten opzichte van het percentage leerlingen dat naar andere scholen in Malden gaat. In 2019-2020 en 2020-2021 was er zelfs sprake van groei van het absolute leerlingenaantal.

Zie hiervoor ook het item: 'Voedingsgebied'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven