Basisschool de Komeet

Broeksingel 88 6581 HB Malden

Schoolfoto van Basisschool de Komeet

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Komeet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend en gedegen
  • Veilig en vertrouwd
  • Echt en oprecht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn in Malden steeds minder leerlingen in de basisschoolleeftijd. Positief is dat het percentage leerlingen dat naar de Komeet gaat, groeit ten opzichte van het percentage dat naar andere scholen in Malden gaat. In 2019-2020 en 2020-2021 is er zelfs sprake van groei van het leerlingenaantal.

Zie hiervoor ook het item: 'Voedingsgebied'.

Weergave

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven