Basisschool de Regenboog

Veldsingel 4 6581 TC Malden

  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn tevreden over de lessen die ze krijgen. De regels zijn duidelijk, ze zijn tevreden over uitleg die ze krijgen en over wat ze leren. Ook geeft de leerkracht goede uitleg en ze zijn duidelijk over wat er goed en fout gaat.

Helaas zijn de leerlingen minder positief over hun eigen groep en de sociale contacten binnen de groep. 

Sinds eind vorig schooljaar werken wij met Groepsgeluk, een concrete manier om de dynamiek in een groep zichtbaar te maken en de processen die spelen. Door deze zichtbaar te maken kunnen we samen met de leerlingen op zoek naar hoe we de groepssfeer kunnen verbeteren. We merken dat dit voor leerlingen heel goed werkt.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We krijgen als school een rapportcijfer van 8.2 waar we trots op zijn!

Ouders zijn zeer tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkracht, het contact met de leerkracht en over de informatie die ze vanuit school ontvangen. Ook geven ouders aan dat de leerlingen plezier hebben in school en zich veilig voelen. Dit vinden we als school erg belangrijk en hier zijn we dus blij mee.

Waar ouders nog aandachtspunten voor ons zien is het bieden van een uitdagend aanbod voor leerlingen, het aansluiten bij het niveau van leerlingen en de communicatie over de leerling.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven